Boeken van René Willemsen

Lijst van publicaties

Willemsen, Dr. René, Ontspoord eigenbelang. Essay over Spinoza en economische complexiteit, (Utrecht, 2017) . ISBN 978 90 8687 204 6

Willemsen, René , Het onvoltooide leven van Thomas. (Groningen, 2017) ISBN 978 949 173 7251

Willemsen, René, ‘Vertrouwen: tussen ratio en intuïtie’, VBA Journaal jaargang 27, nummer 109 (Voorjaar 2012) 4 – 7.

Willemsen, René, De adagia van Michel de Montaigne. Vertaald uit het Latijn en Grieks met toelichting door René Willemsen, (Rotterdam, 2011) ISBN 978 90 6100 658 9

Willemsen, Dr. René en  Liesbeth Rutgers, Goed Geldbeheer. Leidraad voor het verantwoord nemen van risico’s, Reeks Filantropische Studies Vrije Universiteit (Amsterdam, 2010). ISBN 978-90-75458-5-65

Willemsen, René, ‘Het bedrijf van de Amsterdamse wisselbank’, in Nieuwkerk, Marius van (ed.), De Wisselbank. Van stadsbank tot bank van de wereld, (Amsterdam, 2009) 78-91. ISBN 978-90-78217-11-4

Willemsen, René, ‘The activities of the bank of Amsterdam’, in Nieuwkerk, Marius van (ed.), The bank of Amsterdam. On the origins of central banking, (Amsterdam, 2009) 78-91. ISBN 978-90-78217-13-8

Willemsen, Dr. René Th.H., Kabaal aan de Amsterdamse beurs. Koersverloop en waardering van het aandeel VOC in de 18e eeuw, (Amsterdam, 2004). ISBN 90-805886-2-8

Willemsen, René Th.H., ‘Beleggers in een nieuwe compagnie. Het aandeelhouders-register van de kamer Enkhuizen der VOC’, in Gelder, Roelof van (ed.) Souffrir pour parvenir, (Haarlem, 1998) 65-80 en 173-181. ISBN 978-90-6613-006-7

Willemsen, R.Th.H., ‘Dutch sea trade with Norway in the seventeenth century’, in Heeres W.G. (eds.) From Dunkirk to Danzig. Shipping and Trade in the Northe Sea and the Baltic, 1350 – 1850, (Hilversum, 1988). ISBN 90-6550-312-9

Willemsen, R., Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw, (Hilversum, 1988) Amsterdamse Historische Reeks. Grote serie, deel 4 (dissertatie). ISBN 90-6550-315-3

Willemsen, R.Th.H., ‘De haringpakkerijen van Enkhuizen, 1550 – 1873’, West-Frieslands Oud en Nieuw (1987) 131-140.